Volg de bouw

Het laatste nieuws

Het Rosa Spier Huis behoort tot het “Cultureel erfgoed” van Nederland, is uniek in Europa en misschien wel in wereld. Het Rosa Spier Huis kan alleen blijven voortbestaan door in 2018 te verhuizen naar de nieuwe locatie conform de huidige plannen.

 

Voor de bewoners met een zorgindicatie ontvangt het Rosa Spier Huis een vergoeding o.b.v. de Wet Langdurige Zorg. Het Rosa Spier Huis heeft een contract met het Zorgkantoor. De overheid heeft ervoor gekozen om deze vergoeding jaarlijks te verlagen met 2%. Dit betekent dat het Rosa Spier Huiszich efficiënt moet organiseren en hiervoor is een bepaalde schaalgrootte nodig.

 

Er staan 290 toekomstige bewoners op de wachtlijst. Deze zijn allen al “officieel gescreend” op de toelatingscriteria. Er is dus veel behoefte om in het Rosa Spier Huis te kunnen wonen, een behoefte waar wij graag in voorzien, dat is immers in de lijn van het gedachtengoed van Rosa Spier.

Volg de bouw

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...